INOP blijft vermeld

Ik krijg na het opstarten steeds de melding INOP . Een file pakte niet uit zoals verwacht.
Zoek op het forum. Ik vind tot op heden niks op het forum.
Wie kan mij helpen,

```

Hi,
in english please. Thank you!

Cheers
Richard

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.